Distributör för Fuel Set FCC™ i Skandinavien

APPLIKATIONER FÖR TRANSPORT

Fuel Set FCC skiljer sig frrån andra bränsletillsatser. Den ger din bil, lastbil eller buss längre livslängd, tar bort syror och klibbiga föroreningar (vax och gummi m.m.) från bränslesystemet, genom att lösa upp dem, varpå de förbränns. Detta resulterar i mindre slitage och korrosion av bränslesystemets komponenter., vilket i sin tur minskar både drift- och underhållskostnaderna, för din fordonspark.

Genom en renare förbränning, minskar du också bränslekostnaderna. Dessa besparingar, täcker mer än väl, kostnaderna för regelbunden användning av Fuel Set FCC. Med regelbunden användning av Fuel Set FCC, minskar du dessutom utsläppen.