Distributör för Fuel Set FCC™ i Skandinavien

APPLIKATIONER FÖR JÄRNVÄG

Öka tågets livslängd, ge tåget längre serviceintervall och bättre bränsleekonomi. Vid regelbunden anvädning av Fuel Set FCC, slipper du problem med föroreningar av vatten, vilket är orsaken till många problem.

Fuel Set FCC är annorlunda jämfört med andra bränsletillsatser, både i sitt koncept och sin formula. Fuel Set FCC tar bort syror och klibbiga föroreningar från bränslesystemet, genom att lösa upp dem, varpå de förbränns. Detta resulterar i mindre slitage och korrosion av bränslesystemets komponenter, vilket i sin tur minskar både drift- och underhållskostnaderna, för dina tåg.