Distributör för Fuel Set FCC™ i Skandinavien

APPLIKATIONER I HUSHÅLLET

Det finns många produkter i hemmet, som kan dra nytta av egenskaperna, hos Fuel Set FCC. Allt från oljeeldade värmepannor, gräsklippare, trimmer, häcksaxar, bilar, motorcyklar, skotrar till båtar.

Med Fuel Set FCC i tanken bibehåller du en ren förbränning och problemfri drift av din hemutrustning.