Distributör för Fuel Set FCC™ i Skandinavien

APPLIKATIONER FÖR JORDBRUK

Bränsle som lagras under långa perioder kan försämras eller förorenas. Håll ditt bränsle i perfekt skick, så vet du, att dina jordbruksmaskiner och fordon, kommer att fungera vid behov för plöjning, sådd och skörd.

Fuel Set FCC förlänger livslängden på dina jordbruksmaskiner, förbättrar bränsleekonomin och minskar driftstoppen. Besparingarna är så stora att Fuel Set FCC betalar sig själv.